Lắp ráp hoàn chỉnh xe Ford Fiesta trong 86 giây

Với sự trợ giúp của những robot trong quá trình sản xuất, những chiếc xe Ford Fiesta 2016 mất thời gian 86 giây để hoàn tiện một sản phẩm xuất xưởng

Videos